انتقال یکی از شهروندان معترض به بیمارستان شهر ارومیه جهت درمان پزشکی

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، یک شهروند با هویت “اسماعیل صوفی حسار” ۳۱ ساله و اهل شهر بوکان جهت مداوا پزشکی و بر اثر شدت جراحات، به بیمارستان خمینی در شهر ارومیه انتقال داده شد.

باید خاطر نشان کرد؛ نامبرده از شهروندان معترض به قتل ژینا امینی بوده، در جریان شرکت در تجمعات اعتراضی, از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران, به شدت مجروح گردیده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید