مریوان؛ بازداشت شهروندی دیگر از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۲۹ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، کامیار مردایان اهل روستای “تنگیسر” متأهل و داری دو فرزند، از توابع سنندج و ساکن شهر مریوان, توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه حکم قاضی، به کارگاه محل کار نامبرده یورش برده وی را بازداشت کرده اند،همچین اقدام به تفتیش منزل نامبرده کرده، تعدادی از وسایل شخصی از جمله تلفن همراش را ضبط نموده اند.

باید خاطر نشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر از محل نگهداری نامبرده، دلیل و اتهامات وارده به وی هیچ اطلاعاتی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید