بوکان؛ ادامه سرکوب معترضین به قتل ژینا ایمنی

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شمسی, یک شهروند باهویت کاوه ایمنی ۳۲ ساله متأهل و اهل شهر بوکان، در تجمعات اعتراضی به قتل ژینا ایمنی، از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

بنابرگزارشات؛ نامبرده به مکانی نامعلوم انتقال داده شد است، واز شرایط کنونی وی هیچ اطلاعاتی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید