اجراکردن حکم اعدام یک شهروند در زندان مرکزی کرج

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، یک شهروند باهویت سیروس شعلانی ۲۲ ساله، اهل نورآباد لرستان
که از بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر، به اعدام محکوم شد بود به اجرا درآمد.

باید خاطرنشان کرد ؛ نامبرده در سوکت خبری و در زندان مرکزی حکومت ایران، در شهر کرج اعدام شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید