بازداشت چهار فعال مدنی در مریوان و سنندج توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲٨ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، دو فعال هنری شهر سنندج بە نامهای ” گشین محمدیان ۳۰ سالە و فرهاد سنندجی ۳۴ سالە” اهل سنندج در جریان اعتراضات بە کشتە شدن ژینا(مهسا) امینی در میدان اقبال سنندج(سنە) بە همراە نزدیک بە ۷ تن دیگر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شدند.
لازم بەذکراست کە، از هویت و نشانی دیگر بازاداشت شدگان، اطلاعی در دست نیست.

در همین رابطە و درشهر مریوان، عصر روز دوشنبە ۲٨ شهریور، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائە حکم قضایی دوفعال مدنی اهل مریوان بە نامهای ” ریبوار کامرانیپور و امجد ساعی” را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

شایان ذکر است کە، ازدلیل بازداشت این دوشهروند مریوانی خبری در دست نیست.

باتوجە بە اعتصاب سراسری در کوردستان بە دلیل اعتراض بە کشتە شدن ژینا(مهسا) امینی دختر ۲۲ سالە سقزی توسط نیروهای گشت ارشاد در تهران، نیروهای امنیتی از یک سو و نیروهای مسلح ضد شورش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو با بازداشت و بعضا شلیک مستقیم بەسوی مردم معترض کورد موجب کشتە و زخمی شدن شماری از شهروندان کوردستان شدند. بەصورتی کە براساس گزارشات محلی دریک فقرە تیراندازی نیروهای مسلح سرکوبگر جمهوری اسلامی در سقز شاهدان عینی از زخمی شدن نزدیک بە ۳۰ زن وبیش از ۱۰۰ مرد خبر می دهند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید