جمعیت حقوق بشر کوردستان
اسناداسناد و شهادتنامەخودکشی و قتلزنسلایدرقتلموضوعات خاص

بیانیەی کمیسیون حقوق زنان کانون وکلای استان کوردستان در ارتباط با قتل ژینا (مهسا) امینی

ک.م.م.ک:
یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱شمسی، کمیسیون حقوق زنان کانون وکلای استان کوردستان با انتشار بیانیه‌ای به قتل ژینا امینی جوان ۲۲ ساله که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت ایران به قتل رسید، واکنش نشان داد و جهت دفاع قضایی و قانونی از شکوایه خانواده مقتول اعلام آمادگی نمود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان نسخه‌ی از بیانیه را که بدست آورده است، عینا منتشر می نماید:

بسمه تعالی

«بای ذنب قتلت»

کمیسیون حقوق زنان کانون وکلای استان کوردستان (سنه) ضمن همدردی با خانواده ( مقتول) خانم مهسا امینی نهایت تالم و تاثر خویش را اعلام و در صورت موافقت خانواده مرحومه امینی، حاضر به هرگونه حمایت قضایی و قانونی جهت دادرسی عادلانه می باشد.

خشونت علیه زنان در قالبهای متعدد خود را نشان می دهد یکی توسط همسایه و دیگری توسط مامورین حافظ امنیت مردم.

وفق ماده ۲۸ ،۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مامورین انتظامی در جرایم مشهود و با صلاحیت ضابط بودن موظفند دلایل را جمع آوری و شخص مرتکب جرم را به مرجع قضایی معرفی کند. تحت هیچ عنوان حق صدور واجرای حکم را ندارد و ماموری که خودسرانه اقداماتی خلاف قانون انجام دهد قابل تعقیب است. نباید مبادرت به نقض قوانین و در رأس آن نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۶ و بند ۱۴ اصل ۳، اصلهای ۸، ۲۰، ۳۲، ۳۷، ۳۹، بند ۴ اصل ۱۵۶ کند، به ویژه این اعمال و رفتارها با نصوص اصول ۲۲ و ۳۶ قانون مارالذکر مغایرت آشکار دارد.

مناقشه برانگیزترین بخش از اجرای قوانین کشور گشت ارشاد می باشد که این سوال به ذهن متبادر می شود با توجه به اینگونه مسائل پیش آمده بعد از چندین سال از فعالیت این بخش آیا توانسته است فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه ساری و جاری کند؟؟؟ وظیفه این گشت برخورد با بدحجابی است، ولی در قانون تعریف مشخصی از حجاب ارائه نشده است. به همین دلیل بحث بدحجابی با احکام قانونی دچار چالش شده است و تفسیر و تعبیر آن کار مشکلی است. بی حجابی امری مشخص و روشن است ولی بدحجابی نسبی بوده و اوصاف معین و مشخصی تا به امروز توسط مراجع قضایی و انتظامی ارائه نشده است.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از صریح ترین مواردی است که قانونگذار دربارهی بدحجابی صحبت کرده است. در واقع تنها مورد قابل استناد به این موضوع در قانون مجازات اسلامی است که در آن به پوشش بدون حجاب شرعی اشاره ای اجمالی شده است و هیچ گونه جرم انگاری برای بدحجابی و بدپوششی مطرح نشده است. بنابراین در اینجا مأمور به سلیقه و معیار خود شخص را مورد ماخذه و تفتیش قرار می دهد که این خود برخلاف قانون حاکم می باشد.

آیا بالاتر از احترام به جان انسان در قرآن و شریعت ما وجود دارد؟؟.

مناقشه برانگیزترین بخش از اجرای قوانین کشور گشت ارشاد می باشد که این سوال به ذهن متبادر می شود با توجه به اینگونه مسائل پیش آمده بعد از چندین سال از فعالیت این بخش آیا توانسته است فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه ساری و جاری کند؟؟؟ «سوره فرقان آیه ۶۸ و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق».

کمیسیون حقوق زنان کانون وکلای استان کردستان (سنه) جهت شفافیت و روشنگری حادثه صورت گرفته در صورت موافقت خانواده مرحومه امینی ، حاضر به معرفی وکلای متبحر جهت وکالت از خانواده متوفی وخواهان برخورد قاطع با مسببین حادثه و بررسی پرونده با حضور پزشک معتمدخانواده متوفی، بازبینی دوربین های موجود و تشکیل کمیته حقیقت یاب می باشد.

امید است مرجع قضائی، به عنوان مرجع تظلم خواهی با معرفی و مجازات خاطئین موجبات تنبه مسببین را سبب گردیده و از تجدید چنین خاطرات ناگوریی که موجبات فوت افراد بی گناه می گردد، جلوگیری گردد.

کمیسیون حقوق زنان کانون وکلای دادگستری کوردستان

Related posts

کرماشان؛ بازداشت یک فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی

Bilal Enferadi

بازداشت دو شهروند در مورموری

Bilal Enferadi

گزارشی در مورد خودکشی و قتل زنان در شرق کوردستان و ایران