نوسود؛ کشتە و زخمی شدن چند تن از کولبران

ک.م.م.ک:

جمعه ۲۵ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، در نوار مرزی نوسود سه کولبر با هویت اسماعیل عبدی، ۳۲ ساله فرزند رشید و اهل روستای بازان از توابع جوانرود ، بختیار فتاحی ۳۶ ساله فرزند محمد رشید اهل روستای دهوت و حمید احمدی فرزند حیدر و اهل روستای چوب آباد جوانرو ، هدف شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران قرار گرفتند.

بنابر گزارشات دریافت شده؛ اسماعیل عبدی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران، جان خود ا از دست دادە و دو کولبر دیگر از ناحیه پا و زانو به شدت مجروح گردیدند.


شایان ذکر است کە، نیروهای مسلح مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در اوایل بامداد روز جمعە در منطقە شوشمی بە سوی کولبران مذکور آتش گشودند.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید