حکم دادگاه تجدید نظر سینا قلندری به جزای نقدی

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۸ شهریورماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، سینا قلندری خبرنگار اهل شهرستان کوهدشت لورستان
از سوی شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر ایران در استان لرستان به اتهام “نشر اکاذیب و انتشار تصاویر خصوصی” به پرداخت ۱۲ ملیون جزای نقدی محکوم شد.

نامبرده پیشتر ، در آبان ماه سال ۱۴۰۰ شمسی, از بابت “نشر خبر قتل ناموسی مبینا سوری ۱۴ ساله قربانی کودک همسری” از سوی دادگاه کیفری حکومت ایران در شهرستان کوهدشت به ۲۷ ماه حبس و ۲ سال محرومیت از حرفه خبرنگاری محکوم شده بود.

بنابرگزارشات، نامبرده که پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته، پس از تهدید از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران به دستور دادستان منطقه و با شکایت خانواده مقتول بازداشت شده بود،وی در مدت زمان بازداشت خون ریزی معده داشته، شرایط سلامتش روبه خامت رفته است، ولی با بی توجهی مسئولین رو به رو بوده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید