زنی در مریوان جهت حفظ آبروی اقدام بە خودکشی کرد

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی ، زنی با هویت “شلیر رسولی”، ۳٦ ساله، متاهل ، دارای دو فرزند، اهل روستای “چشمیدر” از توابع سولاوا ساکن مریوان از ترس اینکه یک مرد قصد تعرض به او را داشت ، خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد.

بر اساس گزارش های دریافتی هویت مردی که قصد تعرض به شلیر رسولی را داشت “گوران قاسم‌پور” اهل روستای “گوشخانی” معروف بە “گوران قاسم سپور” از توابع مریوان می باشد.

لازم به ذکر است که، گوران قاسم پور به بهانه کمک به همسر مریضش، از شلیر رسولی درخواست کمک می کند. نامبردە با مراجعه به خانه گوران قاسم پور از سوی این مرد مورد تعرض قرار می‌گیرد. شلیر رسولی از ترس آبروی خود، خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کند.

شایان ذکر است که، شلیر رسولی به دلیل جراحات واردە به بیمارستان سنندج(سنه) اعزام و تحت مراقبت های پزشکی می‌باشد.
بە گفتە دکرین معالج شلیر رسولی، نامبردە در کما بودە و وضعیت کلی وی وخیم اعلام شدە است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید