زخمی شدن سه کولبر در نوار مرزی سردشت و بانه

ک.م.م.ک:

جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱خورشیدی، دو کولبر اهل بانه با هویت” رزگار محمدی” و “ناصح کریم زاده ” هر کدام حدوداً ۲۳ ساله در نوار مرزی هنگژال بانه با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران زخمی شدند.

بر اساس گزارشی دیگر در چند روز گذشته یک کولبر اهل سردشت با هویت ” عبدالله جبارزاده”، ۲۷ساله و پدر دو فرزند در نوار مرزی “نوکان” سردشت با اسلحه ساچمه ای به صورت مستقیم توسط نیروهای هنگ مرزی ایران مورد اثابت قرار گرفت و زخمی شد.

بر اساس گزارش های دریافتی این کولبر ۲۵ ساچمه به بدنش اثابت کرده است.

شایان ذکر است که، جمهوری اسلامی که خود خالق فقر، بیکاری و معضلات اجتماعی است ، مسئولین حکومتی کە یکی از مافیای قاچاق در منطقه می باشد، با کشتن و زخمی کردن ضعیفترین قشر جامعە میخواهد که مردم کورد را سرکوب کرده باشد و همزمان وانمود کند کە از ورود کالاهای خارجی جلوگیری میکند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید