سنندج (سنە)؛ انتقال یکی دیگر از اعضای “کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان” به زندان به منظور اجرای حکم حبس

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش، “علی الله ویسی”، فعال مدنی و از اعضای کمپین “ژیانه‌وه‌ی کوردستان‌” در سنندج (سنه)، به منظور اجرای حکم حبس به زندان حکومت ایران در آن شهر منتقل شد.

شایان ذکر است که، دادگاه انقلاب ایران در سنندج (سنه) به ریاست قاضی سعیدی، این شهروند را به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، “همکاری با یک حزب کوردی مخالف حکومت ایران” و “تشکیل کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان‌” به دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در مورخه ۲۹ اردیبهشت به وی ابلاغ گردید.

در نتیجه این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر ایران در شهر سنندج (سنه) به پنج ماه حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی کاهش یافت.

باید خاطر نشان کرد که، علی اللە ویسی در اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا مراحل پایانی دادرسی آزاد شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید