انتقال یک شهروند به کانون اصلاح و تربیت جهت اجرای حکم حبس

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱خورشیدی ، یک شهروند با هویت “مرضیه مرادویسی”، عضو کمپین “ژیانه‌وه‌ی کوردستان” پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب ایران در سنندج(سنه) بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.

بر اساس گزارش های دریافتی، دادگاه انقلاب ایران در سنندج(سنه) به ریاست قاضی “سعیدی” این شهروند را به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، “همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” و “تشکیل کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان” به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. سر انجام پس از اعتراض به دادگاه تجدید نظر ایران ، حکم حبس مرضیه مرادویسی به پنج ماه حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال کاهش یافته بود.

شایان ذکر است که، اردیبهشت‌ سال جاری نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت وی را تا پایان مراحل دادرسی آزاد کرده بودند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید