اجرای حکم اعدام یک شهروند

ک.م.م.ک:

شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی ، یک شهروند با هویت ” امید علی گراوند ” که پیش تر به اتهام” قتل” به اعدام محکوم شده بود، امروز در زندان حکومت ایران در خرم آباد به اجرا در آمد و اعدام شد.

بر اساس گزارش های دریافتی این شهروند دو سال پیش به اتهام “قتل” توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده و در نهایت به اعدام محکوم شده بود، امروز حکم ایشان به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی در سکوت کامل خبری مشغول به اعدام شهروندان می باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید