اشنویه (شنو); آزاد شدن یک زندانی تحت نظارت پابند الکترونیکی

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، یک زندانی سیاسی به نام “ملا جمشید حمیدی” ۴۶ ساله، اهل روستای “شاهوانه” از توابع شهرستان اشنویه (شنو) تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان‌ ایران در این شهر آزاد شد.

بر اساس گزارش، این زندانی سیاسی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ایران در اشنویه (شنو) به ریاست قاضی رضایی به “اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” به پنج سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

باید خاطر نشان شد که، مدت زمان حبس تعزیری نامبرده پس از تسلیم به رای، از سوی دادگاه اول به سه سال و شش ماه کاهش یافت.

گفتنی است، ملا جمشید حمیدی در اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، برای اجرای حکم به زندان ایران در نقده منتقل و پس از هشت ماه حبس به زندان ایران در اشنویه (شنو) بازگردانده شد.

باید یادآور شد که، در شهریورماه ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای امنیتی ایران به منزل این شهروند یورش برده و بدون ارائه دادن حکم قضایی وی را بازداشت کردند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید