جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشیخودکشی و قتلسلایدرکودک

خودسوزی یک کودک ۱۶ سالە در سقز

ک.م.م.ک:
یکشنبە ۲۳ مرداد ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کودک ۱۶ سالە با هویت فردین نوری فرزند رشید اهل شهرستان سقز، با اقدام بە خودسوزی بە زندگی خود پایان داد.


بر اساس گزارش، این کودک سقزی بر اثر جراحات شدید ناشی سوختگی جان باختە است.


لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر دلیل اقدام بە خود سوزی این کودک اطلاعی در دست نیست.
م.ە

Related posts

نوسود؛ زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای نظامی ایران

کرونا در ربط و سردشت/ احتمال وقوع یک فاجعەی بزرگ وجود دارد

ایلام؛ بازداشت خودسرانە یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی

Bilal Enferadi