خودسوزی یک کودک ۱۶ سالە در سقز

ک.م.م.ک:
یکشنبە ۲۳ مرداد ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کودک ۱۶ سالە با هویت فردین نوری فرزند رشید اهل شهرستان سقز، با اقدام بە خودسوزی بە زندگی خود پایان داد.


بر اساس گزارش، این کودک سقزی بر اثر جراحات شدید ناشی سوختگی جان باختە است.


لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر دلیل اقدام بە خود سوزی این کودک اطلاعی در دست نیست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید