ادامه بازداشت شهروندان شهرستان مهاباد

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۳ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، یک شهروند با هویت یونس تنهایی اهل روستای «حمزه آباد» از توابع شهرستان مهاباد، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

براساس گزارشات رسیده، نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه حکم قضای نامبرده را بازداشت کرده به مکانی نامعلول انتقال داده اند ،تلاش خانواده نامبرده در جهت آگاهی از وضعیت و شرایط وی نیز بی نتیجه بوده است.

باید خاطرنشان کرد،‌ تا لحظه نگارش این خبر هیچ اطلاعی،از دلیل و اتهام وارده و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید