بە آتش بستن دست ای از کولبران در منطقه مرزی بانه

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، نیروهای مرزی حکومت جمهوری اسلامی ایران، به سوی دسته ای از کولبران در منطقه مرزی «هنگه ژاله»، از توابع شهر بانه آتش گشوده، شمار زیادی از کولبران هدف گلوله سلاحهای ساچمی قرار گرفتە و زخمی شدند کە هویت پنج تن از آنان بە شرح ذیل میباشد:

سامان محمدزاده، ارسلان رحمانی، یوسف قیطاسی، فاضل احمدی ، علی آبکار کە همگی جهت درمان پزشکی به بیمارستان صلاح الدین در شهر بانه منتقل شدند.

بنابرگزارشات رسیده، در جریان شلیک مستقیم و بدون اخطار اولیه،نیروهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی از کولبران به شدت مجروح شدند.

لازم بە ذکراست کە تا لحظە تهیە و نشراین خبر هویت کولبران فوق الذکر برای جمعیت حقوق بشر کوردستان محرز شدە، بە محض تائید هویت دیگرکولبران زخمی این خبر بە روز رسانی خواهد شد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید