شنۆ؛ انتقال صلاح‌الدین احمدی و امید مرادی به زندان

ک.م.م.ک:

روز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱خورشیدی، دو شهروند به اسامی صلاح‌الدین احمدی ۴۲ ساله فرزند مصطفی اهل‌ روستای سینگان و امید مرادی فرزند قادر أهل شهر نالوس(نەڵۆس) از توابع شهرستان اشنویه(شنۆ) پس از اتمام دوره بازجویی در یکی از زندان‌های امنیتی ایران در ارمیه(ورمێ)به‌ زندان ایران درشهرستان اشنویه انتقال داده شدند.
طبق گزارش رسیده این دو شهروند در مدت بازجویی و بازداشتشان از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.
تالحظه‌ی انتشار این خبر، علت بازداشت و از نوع اتهامات مطروحه‌ علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.
قابل ذکر است که ۱۵ تیر امسال‌ صلاح‌الدین احمدی بدون ارائه‌‌ی حکم قضایی از طرف نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به زندان امنیتی ایران در اورمیه(ورمێ)انتقال یافته بود.
همچنین روز جمعه ۱۷ تير امسال، امید مرادی هم بدون ارائه‌‌ی حکم قضایی در روستای قزن‌آباد(قه‌زه‌ناوی )از توابع شهرستان اشنویه(شنۆ )از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به زندان امنیتی ایران در اورمیه انتقال یافته بود.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید