نوسود؛ مجروح شدن یک کولبر با شلیک نظامیان حکومت ایران

ک.م.م.ک

دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای نظامی حکومت ایران در مرز نوسود، از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی یک کولبر را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند و وی را بشدت مجروح کردند.

هویت کولبر زخمی« محمد قادری »فرزند علی و ساکن شهرک« زیارت تمرخان »از توابع ثلاث‌باباجانی اعلام شده است.

لازم بذکر است، این کولبر از ناحیه پا، کتف و پشت بشدت مجروح و جهت مداوای به مراکز درمانی انتقال داده شد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید