گزارش نقض حقوق بشر در ماه جولای۲۰۲۲

گزارش نقض حقوق بشر در ماه جولای۲۰۲۲ تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است .
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام

در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام ۱۶ نفر از هموطنان بودیم و که ۲ تن از آنها زن و ۱۴ تن دیگر مرد بودند.

دستگیری و زندان

دستگیری و زندانی کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه به طور کلی ۸۹ تن از هموطنان مان در کوردستان بازداشت شده اند. که ازمیان آنها ۶۸ نفر بازداشت شده و ۱۴ نفر از آنها نیز به حبس محکوم گردیده اند همچینین ۶ تن از بازداشت شده گان نیز زن بودند.

کولبران و کاسبکاران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشته شدن ۴ کولبر و زخمی شدن ۳۸ کولبر انجامید. که در مجموع آمار آنها به ۴۲ تن رسیده است.

لازم به ذکر است که تاکنون هیچ نهادی در ایران و کوردستان در این باره اقدامی سازنده انجام نداده و هیچکس به دلیل این جنایت محاکمه نشده است.

خودکشی

شمار خودکشی کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص نوجوان زیر سن ۱۸و زنان بودیم. بیشتر از ۶ زن کشته شده و ۵ زن نیز اقدام به خودکشی کرده اند، همچین ۲ مرد کشته شده و ۲۱ تن دیگر اقدام به خودکشی کرده اند.

مین

براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در این ماه ۲ تن از شهروندان بر اثرانفجار مین به شدت مجروح شده اند.

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و حذف مردم شرق کوردستان، ۱ تن ترور شده و ۷ تن از مردم عادی کوردستان هدف گلولهای نیروهای حکومت ایران قرار گرفته جان خود را از دست داده اند، که دو تن از کشته شده گان کودک بودند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید