بانه؛ زخمی شدن یک کولبر در نوار مرزی هنگه ژال

ک.م.م.ک:

شنبه ۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، کولبری با هویت “بهرام محمودی” متاهل و اهل روستای بیاندره از توابع شهر بانه، توسط نیرهای مرزی حکومت ایران ،در منطقه مرز “هنگه ژال” به شدت زخمی شد.

بنابر گزارشات رسیده, نیروهای مرزی حکومت ایران بدون اخطار اولیه اقدام به تیراندازی مستقیم با شلیک گلوله به سوی نامبرده کردند، که در نتیجه نامبرده به شدت از ناحیه کمر دچار جراحت گردیده است.

باید خاطرنشان کرد، شرایط سلامت نامبرده بسیار وخیم بوده و جهت مداوای پزشکی به بیمارستان صلاح الدین ایوبی در شهر بانه انتقال داده شده است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید