مهاباد؛ انتقال یک شهروند به زندان جهت اجرایی حکم

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، شهروندی اهل شهر مهاباد جهت اجرای حکم زندان ،به زندان حکومت ایران در همان شهر انتقال داده شد.

کاوه سلیمانی پور، اهل روستای «خورخوره» از توابع شهر مهاباد، که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بدون ارایه حکم قضای از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران، بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شده بود.

بنابر گزارشهای رسیدە نامبرده در طول مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده اش محروم بوده است.

نامبرده، از سوی دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون ایران، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ شمسی، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان زمان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ا. ح

دیدگاهتان را بنویسید