زندان یزد؛ انتقال یک زندانی محکوم به اعدام کورد به قرنطینه جهت اجرای حکم

ک.م.م.ک

سه‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی، یک زندانی محکوم به اعدام کورد در زندان یزد با هویت « امیر اجاقی » اهل کرماشان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال داده شد.

نامبرده سال ۹۱ خورشیدی به اتهام قتل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.

همزمان یک زندانی محکوم به اعدام دیگر با هویت « حیدر هیبوزاده » اهل زاهدان در زندان یزد به سلول انفرادی انتقال دا‌ده شد.

این زندانی به اتهام قتل یک محیط‌بان در سال ۹۵ به اعدام محکوم شده است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید