انتقال ۵ شهروند به بازداشتگاه های امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱خورشیدی پنچ شهروند اهل اشنویه( شنو) جهت بازجویی به بازداشتگاه های امنیتی حکومت ایران در اورمیه منتقل شدند. هویت این افراد به شرح زیر می باشد؛
۱. خوشناو عینی
۲. فرهنگ کرامت( آلانی)
۳. سیامند کرامت( آلانی)
۴. یوسف رحمانی
۵. پیروت تابناک

لازم به ذکر است این شهروندان از دسترسی به وکیل ، ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم می باشند.

شایان ذکر است این افراد هفته گذشته بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در اشنویه ( شنو) بازداشت شده اند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید