پیرانشار؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

روز چهارشنبه ۲۲ی تیرماه ۱۴۰۱خورشیدی، شهروندی بنام معین ابوبکری فرزند محمد اهل ومقیم پیرانشار از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

بنا بر اساس گزارش، تا تنظیم ونشر این خبر علت بازداشت و اسناد اتهام این شهروند برملا نشده.

با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندشان به‌ دست نیاورده‌اند.

نیروهای امنیتی خودرا از هرگونه پاسخ گویی درست به این خانواده برحذر می‌دارند.

قابل توجه است که، نیروهای امنیتی بدون‌ ارائه حکم قضایی به محل زندگی نامبرده يورش برده و آقای معین ابوبکری را بازداشت نموده‌اند.

ع ‌. ر

دیدگاهتان را بنویسید