اجرای حکم قطع چهار انگشت یک شهروند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشهای دریافتی ۱۰ خرداد ۱۴۰۱خورشیدی در زندان اوین حکومت ایران در تهران حکم قطع چهار انگشت یک شهروند با هویت “سید برات حسینی ” اهل کرمانشان در سکوت مطلق خبری به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است که بعد از اجرای حکم وی دچار خونریزی شدید می شود که در نهایت به بیمارستان عدل تهران که زیر نظر قوه قضائیه می باشد منتقل شده بود.

شایان ذکر است که وی به اتهام ” سرقت” از منزل شخصی یک قاضی بازنشسته با هویت” سید کاظم ساداتیه فیروز” به حکم قطع چهار انگشت در داداگاه انقلاب حکومت ایران محکوم شده بود ، که وی بعد از اعتراض به حکم در دادگاه تجدید نظر، حکم وی در نهایت هم عیناً تائید شده بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید