بانه؛احضار بازجویی و تهدید چهار شهروند توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱خورشیدی, دو شهروند با اسامی ناصر سرنگی و عبدالله ریاضی ازسویه اداره اطلاعات حکومت ایران در شهرستان‌ بانه احضار و به مدت سه ساعت بازجویی و پس از تهدیدات فراوان آزاد شدند.

طبق گزارش رسیده، یکشنبه ۱۳ تیر ماه نیز یک شهروند دیگر بنام ابراهیم سلیمانی به‌ اداره اطلاعات شهرستان‌ بانه احضار پس از چند ساعت بازجویی و تهدید، آزاد گردیداست.
بنابرگزارشات‌رسیده، اداره اطلاعات حکومت ایران دوشنبه ۱۳ تیرماه نیز درشهرستان بانه یک شهروند دیگر با هویت عزیز احمدی جهت بازجویی احضار و به نام‌برده اعلام داشته خودرا به این ارگان امنیتی جهت بازجویی معرفی کند.

گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از بالا رفتن نرخ تورم در داخل کشور و مشکلات اقتصادی و دارایی‌ های داخلی،با ایجاد فشار برسرجوانان به‌ویژه در کوردستان می‌خواهد با تهدید، وایجاد رعب و وحشت در کوردستان، مردم ناراضی و به‌تنگ آمده ‌ی دیگر مناطق را خفه کند تا از خواسته‌های خود دست بردارند.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید