قتل و خودکشی یک زن و شوهر و خواهر همسر

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند با هویت ” فرید سلیمانی” اهل “دره شهر” از توابع ایلام با اسلحه اقدام به قتل همسر ،خواهر همسر و مادر زن خود کرده است و در نهایت وی اقدام به خودکشی کرده است .

بر اساس گزارش های دریافتی وی به منزل پدر زن خود رفته و با اسلحه اقدام به کشتن همسرش” محدثه ملکیان” و خواهر همسرش ” کیمیا ملکیان” کرده است و در نهایت به زندگی خود هم پایان داده است.

شایان ذکر است که مادر زن وی نیز مجروح می باشد و دلیل این اقدام مشکلات خانوادگی بیان شده است .

ک.م