مهاباد؛ بازداشت شهروندی سالخورده توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:
سه شنبه ۷ تیرماه سال۱۴۰۱ شمسی, شهروندی باهویت سلیمان سالک ۶۹ ساله و اهل شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت وبه مکانی نامعلوم منتقل شد.

بنابرگزارشات دریافت شده, نامبرده درمسیر پیرانشهر«پیرانشار» به مهاباد ازسوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه هیچ گونه حکم قاضی بازداشت شده‌است.

باتوجه به گزارشات رسیده، خانواده نامبرده در جهت آگاهی از وضعیت سلیمان سالک به نهادهای امنیتی حکومت ایران ،درشهر پیرانشهر مراجعه کرده ،اما تلاش آنان بی نتیجه ماند و پاسخی دریافت نکردند.

باید خاطرنشان کرد ، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از دلیل و محل بازداشت نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید