گزارش وضعیت حقوق بشر در ماە یونی ۲۰۲۲

گزارش نقص حقوق بشر در ماه یونی ۲۰۲۲ تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است .
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام

در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام ۱۳ نفر از هموطنان بودیم و برای ۲ نفر دیگر نیز حکم اعدام صادر شده است.

دستگیری و زندان

دستگیری و زندانی کردن ادامه دار شهروندان در اشنویه، مریوان، ارومیه ، سنندج ، مهاباد، کرماشان، مهاباد، خرم بوکان، ایلام، دیواندره و سقز بوده ایم .
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه ۵۱ نفر از هموطنان، فعالان مدنی، سیاسی و تعداد زیادی از معلمان بازداشت و برای ۵ نفر از هموطنان حکم زندان صادر شده است.

کولبران و کاسبکاران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشته شدن ۲ کولبر و زخمی شدن ۱۵ کولبر انجامید.
همچنین ۳ کولبر بازداشت شدند.

لازم به ذکر است که تاکنون هیچ نهادی در ایران و کوردستان در این باره اقدامی سازنده انجام نداده و هیچکس به دلیل این جنایت محاکمه نشده است.

خودکشی

شمار خودکشی کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص کـــودکــان و زنان بودیم. در این ماه ۳ کــودک ۱۱، ۱۳ و ۱۵ ساله و همچنین ۵ زن و ۶ مرد اقدام به خودکشی کردەاند. و یک زن به دست شوهرش به قتل رسید‌ه‌ است.

مین

بر اثر انفجار مین یک نفر بشدت از ناحیه پا زخمی شد.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید