یک فعال سیاسی زن جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد

ک.م.م.ک:
زهره دوستی فعال سیاسی زن جهت اجرای حکم یک سال زندان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت به زندان «کانون اصلاح و تربیت» حکومت ایران در شهر سنندج (سنه) منتقل شد.
بر اساس گزارش دریافتی زهره دوستی از اعضای حزب کومله زحمت‌کشان کوردستان (ایران) بوده و شهریور ۱۳۹۸ با دریافت امان‌نامه به شرق کوردستان بازمی‌گردد. اما پس از بازگشت، حکم بازداشت ایشان که به خاطر عضویت در حزب مذکور صادر و وی به یک سال حبس تعلیقی محکوم میشود.
وی سپس به عضویت حزب کومله زحمت‌کشان کوردستان درمی‌آید و مرتبا در آبان ۱۴۰۰ با دریافت امان‌نامه به کوردستان بازمی‌گردد، پس از بازگشت، بازداشت و اکنون جهت اجرای حکم یکسال حبس به زندان منتقل شده است.
وی از نقطه مرزی شهرستان بانه وارد کوردستان شده و سپس توسط شعبه یک دادگاه انقلاب ایران در شهر سقز با ریاست قاضی جواد مصطفایی به یکسال حبس تعلیقی محکوم میشود.
بر اساس قوانین ایران، در صورتیکه متهم اتهامات پیشین که به جهت آن به حکمی محکوم شده است را تکرار نماید، آن حکم حالت تعزیری به خود گرفته و به اجرا درمی‌آید.

ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید