زخمی شدن یک کولبر دیگر در نوسود

ک.م.م.ک:
سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ شمسی، یک کولبر با نام عمر عبدی، اهل ثلاث‌باباجانی با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی ایران در مرز “میله” نوسود زخمی شد.

عمر عبدی، متاهل، ۳۲ ساله و ساکن ثلاث باباجانی می باشد.
وی در حین کولبری و بدون هشدار قبلی هدف شلیک گلوله نیروهای هنگ مرزی ایران قرار میگیرد.

لازم به ذکر است که نامبرده به مراکز درمانی شهر پاوه جهت مداوا انتقال داده شده است.
ج.ع