زخمی شدن یک پسر جوان بر اثر انفجار مین در منطقە شیخ صلە ثلاث باباجانی


ک.م.م.ک:
دوشنبە ۶ تیرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند جوان بە نام بلال دیدەور فرزند حسین و اهل روستای شیخ صلە بر اثر انفار مین از ناحیە مچ پا زخمی شد.
بر اساس گزارش، شهروند مذکور در حد اصل بین روستای شیخ صلە و مرز شیخ صلە در حال تردد بود کە پایش بە یک مین بە جا ماندە از دوران ٨ سالە جنگ ایران و عراق برخورد کردە در نهایت از ناحیە مچ پا زخمی میشود.
لازم بەذکر است کە، بلال دیدەور جهت مداوا و رسیدگی پزشکی بە بیمارستان طالقانی کرماشان منتقل شدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید