آزادی هشت فعال صنفی معلمان با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ خورشیدی، ۸ فعال صنفی معلمان با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زنداحکومت ایران در سقز آزاد شدند .

لازم به ذکر که هویت این افراد به شرح زیر می باشد.
۱. زاهد مرادی
۲. اسماعیل ریحانی
۳.آمانج امینی
۴. سلیمان عبدی
۵. خالد عبدالهی ( روز پنجشنبه ۲ تیر آزاد شده بود )
۶. صلاح حاجی میرزایی
۷.محمدرضا مرادی
۸. آرام ابراهیمی

شایان ذکر است که این ۸ فعال صنفی معلمان، خرداد امسال توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده بودند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید