جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زنداناخبارسلایدرقید وصیقهمدنی

آزادی هشت فعال صنفی معلمان با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ خورشیدی، ۸ فعال صنفی معلمان با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زنداحکومت ایران در سقز آزاد شدند .

لازم به ذکر که هویت این افراد به شرح زیر می باشد.
۱. زاهد مرادی
۲. اسماعیل ریحانی
۳.آمانج امینی
۴. سلیمان عبدی
۵. خالد عبدالهی ( روز پنجشنبه ۲ تیر آزاد شده بود )
۶. صلاح حاجی میرزایی
۷.محمدرضا مرادی
۸. آرام ابراهیمی

شایان ذکر است که این ۸ فعال صنفی معلمان، خرداد امسال توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده بودند.

ک.م

Related posts

اعلامیە پایانی کنگرە ھفتم جمعیت حقوق بشر کوردستان

سازمان ملل خطاب به جمهوری اسلامی ایران / محل دفن چهار زندانی سیاسی کورد اعدام شده را اعلام کنید

بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

Bilal Enferadi