آزادی مشروط آرام گوهری زندانی محکوم به حبس


ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۲خردادماه سال ۱۴۰۱شمسی, آرام گوهری زندانی محکوم به حبس در بند نظامی زندان حکومت ایران در شهر اورمیە بعد از سپری کردن ۲ سال از محکومیت ۵ ساله خود به صورت مشروط و با دادن تعه‍د کتبی از زندان آزاد شد .

باید خاطر نشان کرد، وی که سرباز سابق سپاه بوده، به اتهام جاسوسی و ه‍مکاری با یک کانال تلگرامی، در جهت انتشار هویت مسئولین نظامی که به نقض حقوق شهروندان متهم بودن، بازداشت و به ۵سال زندان محکوم شده بود.
وی همچنین در طول مدت آزادی خود، حق مصاحبه با هیچ یک از ارگانهای خبری وکانالهای خارجی و حقوق بشری را ندارد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید