انتقال ۳ زندانی محکوم به اعدام به منظور اجرای حکم به سلول انفرادی

ک.م.م.ک:

پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، سه زندانی با اسامی “قلیچ شکوئی، محمدرضا قربانی و وحید بهمرام” محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیه از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به منظور اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

براساس گزارش، قلیچ شکوئی و محمدرضا قربانی، پیشتر در دادگاه اولیه و در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. حکم نامبردگان از سوی دادگاه عالی کشوری نقض و پرونده به منظور محاکمه مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. نامبردگان مجددا محاکمه و از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایران در اورمیه با ریاست قاضی شیخلو به اعدام محکوم شدند.

شایان ذکر است که وحید بهمرام نیز پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید