اقدام به دوختن دهان / از بدو ورود روحانی تا خروج وی از استان کرماشان

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: در اعتراض به آنچه که به جایی نمیرسد فریاد است؛ سه تن از فعالان مدنی یارسان به نیابت سە تن از  فعالین جانباختە یارسان «نیکمرد طاهری، کاکی حسن رضوی و محمد قنبری» در حرکتی نمادین  از بدو ورود روحانی تا خروج وی از استان کرمانشاه – اقدام به دوختن دهان خودگرفتند.

در این رابطە آمدە است کە تبعیضهای همه جانبه ی مذهبی و ملی علیه مردم یارسان (در چهار دهه ی اخیر) و دخالت ندادن آنها در سرنوشت خویش،  قطع ارتباط یک طرفه ی مجلس شورای اسلامی و عدم اجرای وعده های آقای لاریجانی به نمایندگان مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در خصوص حل مشکلات و معضلات موجود  بی توجهی به عقب ماندگی و عدم توسعه ی مناطق کردنشین و حاشیه ای. وجود مافیای قدرت غیر بومی ناکارآمد در استان کرمانشاه و علنی نشدن چرایی عدم اجرای وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در رابطه با حقوق اقوام و مذاهب، این فعالین  دست بە این اعتراض نمادین زدەاند.

متن اطلاعیە :

اطلاعیه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به مناسبت سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه

با توجه به این که تلاشهای چند ساله ی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به منظور ملاقات با رئیس جمهور،

و حتی استاندارکرمانشاه – جهت یافتن راهکاری برای تعدیل تبعیضهای اعمال شده علیه مردم یارسان – به نتیجه ای

نرسید و درخواست تجمع مسالمت آمیز مجمع نیز از طرف فرمانداری کرمانشاه رد گردید؛ لذا در اعتراض به:

1: تبعیضهای همه جانبه ی مذهبی و قومی علیه مردم یارسان (در چهار دهه ی اخیر) و دخالت ندادن آنها در

سرنوشت خویش؛

2: قطع ارتباط یک طرفه ی مجلس شورای اسلامی و عدم اجرای وعده های آقای لاریجانی به

نمایندگان مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در خصوص حل مشکلات و معضلات موجود؛

3: بی توجهی به عقب ماندگی و عدم توسعه ی مناطق کردنشین و حاشیه ای؛

4: وجود مافیای قدرت غیر بومی ناکارآمد در استان کرمانشاه؛

5: علنی نشدن چرایی عدم اجرای وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در رابطه با حقوق اقوام و مذاهب؛

و بالاخره، در اعتراض به آنچه که به جایی نمیرسد فریاد است؛ سه تن از فعالان مدنی یارسان به نیابت

از سه ققنوس یارسان، شهیدان: نیکمرد طاهری، کاکی حسن رضوی و محمد قنبری، در حرکتی نمادین – از بدو

ورود رئیس جمهور تا خروج وی از استان کرمانشاه – اقدام به دوختن دهان خود و گرفتن روزه سکوت نموده

و از هموطنان عزیز و دیگر انسانهای شرافتمند تقاضا داریم که به هر طریق ممکن در این راستا ما را یاری فرمایند.

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان

لازم بە ذکر است کە  نیکمرد طاهری، کاکی حسن رضوی و محمد قنبری سە تن از فعالین یارسان میباشند کە در اعتراض بە  اینکە مسئولین زندان سبیل یک زندانی در زندان همدان که از اهالی یارسانی است را به زور میتراشند.   خود را به آتش کشیدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

1 2 3