ربودن یکی از اعضای مدیریت انجمن صنفی معلمان

ک.م.م.ک:
سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، مجید کریمی از اعضای مدیریت انجمن صنفی معلمان سنندج (سنه) و کلاترزان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ایران ربوده شد.

براساس گزارش، نامبرده به همراه چندین معلم دیگر سنندجی برای پیگیری وضعیت مسعود فرهیخته از معلمان دستگیر شده، جلوی اداره اطلاعات سپاه ایران در آن شهر تجمع کردند. وی از سوی چند لباس شخصی سوار بر یک پژو سفید ربوده شد.

شایان ذکر است، مسعود فرهیخته معلم در اسلام شهر و عضو شورای هماهنگی و کمیته مذاکره برای آزادی معلمان است که برای مذاکره با مدیرکل آموزش و پرورش کردستان به سنندج آمده بود.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید