آتش زدن مراتع و از بين بردن منابع طبيعى؛ اقدامى تلافی‌جویانه و امنيتى يا ژينوسايد اكولوژيك؟

جمعیت حقوق بشر كوردستان: کمیته‌های جوانان وزنان پلاتفورم يارسان آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع شرق كوردستان را طی بیانیه‌ای محکوم کرد.

نسخه‌ای از متن این بیان‌نامه به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است که بدین‌صورت است.

با توجه به درصد بسيار بالاى آمار آتش سوزى در مراتع ، جنگلها و كوهستانهاى زاگرس( روژهلات كوردستان) نسبت به نواحى گرم وخشك مركزى جغرافياى ايران ، ظنِ مصنوع بودن اين رويدادها به يقين تبديل ميشود و كم كارى دستگاههاى دولتى و حتى بعضاً جلوگيرى نهادهاى نظامى از اقدامات خودجوشِ مردمى در جهت مَهار آتش ، هدفمند بودن اين اقدامات را آشكار ميسازد.

دلايل اين اقدامات مغرضانه از جانب رژيم را در ابعاد مختلف ميتوان جستجو كرد

امنيت در منطقه ؛ دليلى كه بعضاً به اشتباه ،هدفِ اصلى جمهورى اسلامى از انجام اين اقدامات تعبير ميشود ، كه اين نتيجه گيرى حتى بطور شفاهى از زبان مجريانِ اين جنايات ( سپاه پاسداران ) شنيده و سعى ميشود با اين توجيه كه مُخلان آسايش و امنيت منطقه ، در پناه پوشش طبيعى ، دست به عمليات خرابكارانه ميزنند افكار عمومى را به انحراف بكشانند و آتش زدن مراتع را اقدامى تدافعى و در جهت ايجاد امنيت منطقه در باور عموم بگنجانند.

رَصد اين وقايع از لحاظ زمانى و مكانى بر تلاشى كه در جهت اين واگونگى صورت گرفته مهر تاييد ميزند !

ارتباط اين گونه جنايات زيست بومى با نسل كشى فرهنگى :

با ژرف نگرى به اين اقدام به طور خاص و همچنين با قراردادن آن در كنار ساير اقدامات هدفمند رژيم در منطقه ، از جمله ؛ سد سازيهاى غير مهندسى و بدون در نظر گرفتن عواقب محيط زيستى و فرهنگى ، كشتار كولبران ، انتقال دستاوردهاى مالى بومى به شهرهاى مركزى و عدم تخصيص درآمدهاى حاصله از پتانسيلهاى اقليمى مناطق كورد نشين به عنوان سرمايه زير بنايى اقتصادى و عمرانى در داخل خودِ كوردستان ( رُشد شهرهاى صنعتى اراك ، كرج ، ساوه ، اصفهان ، كرمان ، يزد و غيره كه همگى مناطقى بيابانى هستند و از لحاظ منابع طبيعى نسبت به مناطق حاصلخيز زاگرس در سطح بسيار پايينى قرار دارند صحت موضوع را آشكار ميسازد ؛ در مقابل رشد صنعتى شهرهاى مركزى ايران ، شهرك صنعتى كرماشان مملو از شركتهاى پخش توليداتِ مركز شده است ، در شاه آباد همچنان به كارخانه قند رضاخانى اكتفا شده است ، در شهرك صنعتى كرند ( دالاهو) بعد از گذشت چند دهه از افتتاح ، تنها چند تيربرق به چشم ميخورد و …) ميتوان به اين مهم پى برد كه اين اقدامات از جانب طبقه حاكم در جهت از بين بردن توان مالى بوميان منطقه در اداره خود و از بين بردن ظرفيتهاى اقتصادى مناطق كورد نشين و مخصوصاً جوامعى كه توانسته اند بدون نياز به دولت و مركز و با استفاده از پتانسيلهاى موجود در اقليم خود حياتى آزاد و مستقل داشته باشند ، اعمال ميگردد تا آنها را مجبور به مهاجرت كرده و تحت سيطره نظام برده پرورى كاپيتاليسم ، روح آزادى و آزاديخواهى را از آنها گرفته و مطيع ، دست آموز و متبوع خود بار آورند و در نهايت به هدف خود كه همانا فراموشى هويتى و آسيميله فرهنگيست دست يابند و اين به معناى واقع كلمه نسل كشى فرهنگيست!

جامعه يارسان بطور خاص ، به دليل داشتن فرهنگى آميخته با اكوسيستم خود و روحيه اى آزاديخواه ، همواره در معرض اين گونه از همگون سازيها از جانب طبقه حاكم و مخصوصاً رژيم جمهورى اسلامى قرار داشته ، البته با تشخيص به هنگام ، بسيارى از اين سوء قصدها خنثى شده كه ميتوان اعلاميه ها و بيانيه هاى مراقبتى محيط زيستىِ  رهبران آيينى جامعه يارسان و درخواستها و تذكرات ايشان به جوانان يارسان براى مقاومت در مقابل فشارهاى وارده و ترك نكردن اقليم خود و همچنين عكس العملهاى مختلف سازمانهاى مدنى يارسان را از جمله اين اقدامات موثر برشمرد ؛ و اما صد البته كه ضربات جبران ناپذيرى هم از لحاظ فرهنگى و هم اكولوژيك از قِبَل اين هجمه ها وارد شده كه از دلايل آن ميتوان به چند مورد اشاره نمود ؛ فقدان تشكُلى مستقل و برساخته از روح حق طلب و ظلم ستيزانه آيين يارى در جامعه يارسان و همچنين اعمال فشار طبقه حاكم و مخصوصاً سازمان اطلاعات بر بدنه سنتىِ رهبرىِ جامعه يارسان جهتِ تضعيف توان جمعى جامعه و استفاده سوء از چهره هاى مذهبى در جهت دادن به افكار عمومى .

بر اين اساس پلاتفورم يارسان ضمن محكوم كردن آتش سوزى اخير در دالاهو كه به كرّات تكرار شده و ساير اقداماتِ از اين دستِ رژيم جمهورى اسلامى از جامعه يارسان و مخصوصاً زنان و جوانان يارى دعوت به عمل مى آورد با قرار گرفتن در صفوف مبارزاتى و مقاومتى در مهار اين گونه دست اندازيها ،هوشيار بوده و مراتب فاجعه را اطلاع رسانى كنند!

جمعیت حقوق بشر کوردستان