گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان ماه می ۲۰۲۲

ک.م.م.ک:

گزارش نقص حقوق بشر در ماه می ۲۰۲۲ تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است . این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام

در این ماه هم سیاست های اعدام هموطنان همچنان ادامه داشته است به طوری که دراین ماە ۱ نفر اعدام و برای ۲ نفر دیگر حکم اعدام صادر شده است.

دستگیری و زندان

در این ماه شاهد دستگیری و زندانی کردن ادامه دار شهروندان در اشنویه ، ارومیه ، سنندج ، کرماشان ، مهاباد ،خرم آباد، ایلام ، همدان و لرستان بوده ایم . طبق آمار جمع بندی شده در این ماه ۵۹ نفر از هموطنان، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر و زندانی شده‌اند، لازم به ذکر است که ۹ نفر از این تعداد زن هستند.
در ادامه صدور حکم های ظالمانه ای که بر عليه ملت کورد بصورت خودسرانه صادر می شود ۲۶شهروند به زندان محکوم شده‌اند.

کولبران و کاسبکاران

کولبرها مثل همیشه مورد حمله مستقیم نیروهای مسلح ایران قرار گرفته اند. نیروهای سپاه پاسداران ایران که به عنوان یک جریان تروریست شناخته شده‌اند و نیروهای مرزبانی ایران در این ماه هم کولبرها را هدف مستقیم تیراندازی قرار داده اند که در این بین ۳ کولبر کشته و ۲۴کولبر دیگر زخمی شده اند.
لازم به ذکر است که تاکنون هیچ نهادی در ایران و کوردستان در این باره اقدامی سازنده انجام نداده و هیچکس به دلیل این جنایت محاکمه نشده است.

خودکشی

شمار خودکشی و قتل شهروندان رو به افزایش است و شاهد افزایش خودکشی و قتل شهروندان بخصوص جوان ها و زنان بودیم. در این ماه خودکشی و قتل ۲۱ تن گزارش شده است. از این تعداد ۱۳ نفر خودکشی کرده و ۸ نفر دیگر نیز بە قتل رسیدەاند.

مین

بر اساس اطلاعات جمع شده در این ماه ۳نفر از شهروندان کوردستان بر اثر انفجار مین زخمی شدە اند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید