احضار و بازداشت یک شهروند در مریوان


ک.م.م.ک:

یکشنبە ۸ خرداد ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی, یک شهروند با هویت دانا پیروزی ۲۵ سالە, ساکن روستای ( سردوش) از توابع شهر مریوان, بە ادارە اطلاعات حکومت ایران در شهر مریوان احضار و بازداشت شد .

شایان ذکر است که. دانا پیروزی یکی از زخمی شدگان شلیک بدون اخطار نیروهای حکومت ایران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال۱۴۰۱ خورشیدی در مرز (دولبی) بودە است.

باید خاطر نشان کرد احضار وی بە ادارە اطلاعات از طریق تماس تلفنی بود و این در حالی است کە با وجود درمانهای پزشکی وی هنوز سلامتی خود را بە طور کامل بە دست نیاوردە است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید