مخالفت با درخواست عفو و بخشش والی درودی

والی درودی، زندانی سیاسی  بیست سال پیش در یکی از روستاهای توابع شهرستان کامیاران به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی توسط ماموران سپاه پاسداران دستگیر شد، او طی این مدت بیست سال تنها دوبار به مرخصی اعزام شده است.

والی درودی در آذر ماه‌‌ ۱۳۷۵ در دادگاه انقلاب شهر کرماشان به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی به حبس ابد محکوم و به زندان دیزل آباد کرماشان منتقل و پس از ده سال حبس در زندان دیزل آباد کرماشان به زندان مرکزی یزد تبعید شد.

بنا بر این گزارش کمیسیون عفو و بخشودگی در استان یزد در سال گذشته با عفو والی درودی موافقت کرده اما پس از ارجاع به کمیسیون عفو و بخشودگی در تهران، با مخالفت روبرو شده است.
گفته شده است که در زمان بازداشت در سال ۷۵ به این دلیل که در اطلاعات کرماشان به وی گفته می شود که در صورت اعتراض حکمشان سنگین تر خواهد شد به پرونده خود اعتراض نکرده و پرونده را به دیوان عالی کشور نفرستاده است.