اعتصاب غذای اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان

ک.م.م.ک:
دوشنبە ۹ خرداد سال ۱۴۰۱ خورشیدی، اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان در شهر مریوان, در اعتراض بە عدم رسیدگی و تحت فشار قراردادن وی, جهت گرفتن اعتراف اجباری در جریان بازداشت غیر قانونی خود دست بە اعتصاب غذا زد.

باید خاطر نشان کرد کە نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران وی را بە دلیل همکاری با دو شهروند فرانسوی بازداشت شدە توسط نیروهای ادارە اطلاعات حکومت ایران, مورد بازجوی قرار داده‌اند.

شایان ذکر است که قرار بازداشت موقت نامبردە در دادگاە انقلاب حکومت ایران در شھر مریوان و با موافقت دادستانی تمدید گردیدە است .
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید