آزادی مادر و دختر بازداشت شدە مریوانی

ک.م.م.ک:

‎پنج شنبە ٢٩ اردبیهشت سال ١٤٠١ خورشیدی، مادر و دختری باهویت (كژان صمدی) ٤٠ سالە و شیلان امید پناە ١٨سالە كە در اواخر فروردین ماە سال جاری در مرز شهر بانە به همراه سە شهروند دیگر توسط نیروهای ادارە اطلاعات حكومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بودند، آزاد شدند.

‎شایان ذكر است ; هویت سە شهروند دیگر بازداشت شدە بەشرح زیر می باشد؛ علی صحرایی ساكن كرماشان، وریا موید ساكن سنندج (سنە)و نوزاد كریمی ساكن مریوان. این افراد هنوز در بازداشت بەسر می برند.

‎لازم به ذکر است كە این مادر و دختر یک ماه در بازداشت بوده و طی این مدت از حق دسترسی بە وكیل و ملاقات با خانوادە خود محروم بوده‌اند.
‎ ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید