بازداشت و بازجویی یک شهروند در پیرانشهر

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل کۆنە خانێ(کهنە خان) پیرانشهر(پیرانشار) با نام طه آتش افروز از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.


بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی با یورش بە منزل محل زندگی این شهروند اقدام بە تفتیش منزل کردە و تلفن همراەوی را با خود بردەاند.


شایان ذکر است کە، طه آتش افروز غروب همان روز پس از چند ساعت بازجویی در ادارە اطلاعات حکومت ایران در پیرانشهر آزاد شد.


باید یادآور شدکە، طه آتش افروز پیشتر نوردهم بهمن ماە ۱۴۰۰ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ایران بازداشت و پس از گزراندن مراحل بازجویی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران، در بیست و پنجم اسفند همان سال با قرار وثیقە ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شدەبود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید