آزادی بهزاد شهسواری از زندان ایران در نقده

ک.م.م.ک:

روز گذشته زندانی سیاسی با هویت بهزاد شهسواری ،این پدر مکائیل و اهل روستای دیزچی مرگور از توابع اورمیه ، بعد از تمام کردن مدت سی سال از حکمی که به آن‌ محکوم شده بود از زندان ایران در نقده آزاد شد.

بر اساس گزارش، نامبرده از فروردین۱٣٩٨۹ خورشیدی، به مدت سه سال حبس خود را گذرانده است.

شابان‌ذکر است که بهزاد شهسواری فروردین ۱۳۹۸ خورشیدی، در دادگاه بدوی ، به اتهام ” همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام” به ۵ سال حبس محکوم شده و سپس با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود.
در پایان این حکم از ۵ سال به ۳ سال حبس تعزیری در دادگاه تجدید نظر ایران کاهش یافت و از اوایل سال ۱۳۹٨ خورشیدی ، برای گذراندن حبس، بازداشت و به زندان حکومت ایران در نقده منتقل شده بود.

لازم‌به یادآوری است که نامبرده دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی با یکی از فامیل های خود با هویت سیامند شهسوار ، هنگام سفر کردن به جنوب کوردستان در ترمینال حاجی عمران در پیرانشهر بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران منتقل شده بودند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید