پاوه؛ زخمی شدن سه کولبر از سوی نیروهای مسلح ایران

ک.م.م.ک:
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، سه کولبر با اسامی “طاهر قربانی، میلاد قبادی و شادمان کریمی” اهل روستای “شرکان” از توابع نوسود، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات “هانی گرمَلَ” از توابع پاوه زخمی شدند.

براساس گزارش، این کولبران از سوی نیروهای مسلح حکومت ایران مستقیما هدف شلیک قرار گرفته و بر اثر این شلیک، نامبرده گان از ناحیه پشت، دست و باسن به شدت زخمی شد.

شایان ذکر است که، این سه کولبر زخمی جهت مداوا به بیمارستان پاوه منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت سلامتی کولبران زخمی هیچ اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید