آرام فهیمی به اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج (سنه) احضار شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در مورخه ۷ اردیبهشت اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج (سنه) طی تماسی از آرام فهیمی برادر ناصر فهیمی زندانی سیاسی میخواهند که پیش از آنکه دستگیر شود در هشتم اردیبهشت خود را به اداره اطلاعات معرفی کند.

براساس گزارش، آرام فهیمی بعد از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت ۳ ساعت مورد بازجویی و بازپرسی سنگینی قرار گرفته است. بازجویی بیشتر در رابطه با برادرش (دکتر ناصر فهیمی) و همچنین رابطه این شهروند با خبرگزاریها بوده است. در آخر با توسل به زور وی را وادار به نوشتن تعهدنامه‌ای مبنی بر همکاری نکردن با خبرگزاریها و اینکه صدایش برادرش را به بیرون از زندان نرساند. وی تهدید شده است که در صورت انجام مجدد به مدت یک ماه در زندان وزارت اطلاعات بازداشت خواهد شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید