پاوه؛ زخمی شدن یک کولبر توسط نیروهای مسلح ایران

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر با هویت “فرزاد نجیبی” اهل روستای “هانی گرمله” از توابع پاوه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران زخمی شد.

براساس گزارش، نیروهای مسلح حکومت ایران این کولبر را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند. بر اثر این تیراندازی نامبرده از ناحیه پا به شدت زخمی شد.

شایان ذکر است که، فرزاد نجیبی برای مداوا به بیمارستان پاوه انتقال داده شده است.

گ.ب