کرماشان؛ قتل یک زن و چهار مرد به اسم دفاع از ناموس

ک.م.م.ک:
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در طی چند روز گذشته در روستای “قومشَ” واقع در مایدشت از توابع کرماشان، شخصی با هویت “اسماعیل عزیزی” خواهر خود با نام “زهرا عزیزی” را کشته و جسد وی را سوزاند.

براساس گزارش، به بهانه حفظ ناموس و دفاع از شرف، نامبرده به شخصی با نام “سجاد عزیزی” که گویا با خواهرش همدیگر را دوست داشته‌اند با اسلحه یورش برده، وی را به قتل رسانده و در این بین پدر و یکی از نزدیکان دیگر سجاد عزیزی را هم می‌کشد و در آخر خود نیز خودکشی میکند.

شایان ذکر است در آخر جسد هر پنج تن در باغ فردوس کرماشان به خاک سپرده شدند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید